joi, 20 septembrie 2012

E CLAR!

După ce au masacrat elita neamului românesc, vârsta necontând pentru ei (au arestat deopotrivă elevi, sutdenți, oameni în toată firea și bătrâni), vrășmașii neamului românesc dau încă o lovitură cruntă acestui neam greu încercat:

Curtea Supremă a motivat într-o decizie definitivă de ce membrii Mişcării Legionare, care au făcut închisoare în perioada comunistă, nu vor primi daune morale. De asemenea, condamnările date de instanţele comuniste, în cazul legionarilor, nu au un caracter politic.

Bunul Dumnezeu să se milostivească de noi, pentru că este singurul care ne mai poate apăra, de acum înainte!

marți, 11 septembrie 2012

Lecția de istorie

"..., în secolele XV-XVI, apare un nou popor evreu - care nu are nimic în comun din punct de vedere biologic cu poporul semit, fugit din Palestina la anul 70 d. Hr. - khazarii, un trib turco-mongol din regiunea cuprinsă între Marea Neagră și Marea Caspică.
                Aceștia, prin secolul al VIII-lea, sunt puși în situația să opteze pentru una din credințe: musulmană sau creștină. Pentru a nu deveni victime ale conflictului dintre creștini și mahomedani, conducătorii khazari adoptă mozaismul pentru poporul lor. La anul 741, Bulan, conducătorul tribului khazar, adoptă mozaismul ca religie oficială. Astfel, asiaticii khazari, devin evrei prin religie, preluând învățătura iudaică, cu accent special pe ideea poporului ales care trebuie să stăpânească lumea. Sub țarii Rusiei stăpânirea îi înghite și pe ei, odata cu panslavismul, dar se infiltrează încet-încet până în apusul Europei. În Germania, Franța, Austria, Anglia, vin în contact cu organizațiile masonice (descendente din ordinul templierilor), pe care ajung să și le subordoneze și la adăpostul cărora încep acțiunea de destabilizare și descompunere a statelor și spiritualității creștine.
                În timp ce evreii sefarzi (semiți) se risipeau, asimilându-se, evreii khazari (aschenazi) reîmprospătau Legea Deuteronomului în înțeles talmudic, investindu-se cu dreptul de autoritate levitica (slujitori ai templului) ți reactualizând situația istorică din timpul ocupației Palestinei sub Iosua Navi, arogându-ți dreptul de a dispune și astăzi, dupa 2500 de ani, de aceeași investitură dată numai pentru acea acțiune lui Moise și lui Iosua, de a distruge neamurile păcătoase, care acum, pentru ei, sunt cele creștine.
                Pentru ca acțiunea lor să-și poată atinge scopul, se reorganizează într-o formă suprastatală, cahalul, stat în stat, cu legile lui, cu guvern particular, specific iudaic, cu relații bazate pe legi talmudice (între membrii comunității lor relații morale, iar față de orice neam și orice religie, fiindu-le permis, pentru a-și atinge scopurile, orice mijloc, cel mai imoral fiind cel mai bun).
                Câștigă prin viclenie, corupere, șantaj, minciună, dezinformare, elementele capabile ale neamurilor în mijlocul cărora trăiesc, ajung subtil în fruntea bucatelor parazitând neamurile creștine, plângând de formă zidurile Ierusalimului dărâmat. Canaanul lor este acum lumea întreagă, pe care vor să o stăpânească. Iată-ne sub amenințarea dominației talmudico-khazare. Toate patimile Asiei s-au amplificat și exacerbat sub ideea aleșilor lui Iahve, khazarii, care și-au descoperit vocația de sioniști: refacerea imperiului davidic.
                Infiltrați în ultimele două veacuri, prin cutezanță și obrăznicie, prin șantaj și corupere, prin insinuare perfidă, în toate compartimentele vieții publice: în cultură, în economie și comerț, în viața spirituală și morală (îmbrăcând chipul îngerului de lumină), dând tonul prin mass-media, pe care au ajuns s-o controleze, realizând așa-zisa opinie publică (opinia lor este atribuită publicului), infiltrându-se în armată și poliție, în politică și mai ales în serviciile secrete și în diplomația tuturor statelor, în toate societățile și asociațiile "umanitare", prezidate de formă de servanții lor goimi, organizați în francmasonerii, dețin astăzi, în toate statele lumii în calitate de consilieri, pârghiile care mișcă masele de goimi, după bunul lor plac.
                Este știut astazi și recunoscut chiar de ei, ca un triumf, că în compoziția fiecărui guvern, din orice țară, intră sau ies, cei indicați de ei. De la 50% până la 90%, în statele socialiste (comuniste) membrii guvernului erau chiar evrei khazari.
                Pentru exemplificare, dăm numele celor 41 de conducători evrei din Guvernul Republicii Populare Române, începând cu anul 1945, miniștri și înalți demnitari în funcții cheie ale statului:
1. Ana Pauker, alias Anna Rabinsohn, ministru de externe și agenta nr.1 a Moscovei la București.
2. Ilka Wasserman, reală directoare a Ministerului de Externe.
3. Joseph Kishinevski, alias Jacob Broitman, vice-președinte al Consiliului de miniștri și membru al CC.
4. Teohari Georgescu, alias Burah Tescovici, ministru de interne.
5. Lothar Rădăceanu, alias Lothar Wuertzel, ministru.
6. Miron Constantinescu, alias Mehr Kohn, originar din Galați, ministru al minelor și membru în CC.
7. Moises Haupt, general, comandant militar al Capitalei.
8. Laurian Zamfir, alias Laurian Rechler, general, șef al securității, originar din Brăila.
9. Heinz Gutman, șef al Serviciului Secret Civil.
10. William Suder, șef al contraspionajului.
11. Colonel Roman, alias Roman Walter, tatăl lui Petre Roman, șef al Serviciului de educație, cultură și propagandă al Armatei.
12. Alexandru Moghioroș, din Ungaria, ministru al naționalităților.
13. Alexandru Badan, alias Alexander Braunstein, șef al comisiei de control al străinilor.
14. Maior Lewin, fost ofițer în armata roșie, șef al Cenzurii presei.
15. Colonel Holban, alias Moscovich, șef al securității la București.
16. George Silviu, alias Gersch Gollinger secretar general în Ministerul de Interne.
17. Erwin Voiculescu, alias Erwin Weinberg, șef al departamentului pentru pașapoarte în Ministerul de Externe.
18. Stupineanu, alias Stappnau, șef al spionajului economic.
19. Emmerick Stoffel, din Ungaria, ambasadorul României în Elveția.
20. Harry Făinaru, alias Hersch Feiner, șef de legație în ambasada din Statele Unite.
21. Ida Szilagy, prietena a lui Ana Pauker, reala conducătoare a ambasadei din Londra.
22. N. Lăzărescu, alias Burach Lazarovich, însărcinat de afaceri al României la Paris.
23. Simon Oieru, alias Schaeffer, subsecretar de stat.
24. Liuba Kishinevski, alias Liuba Broitman, președintă a femeilor Române antifasciste.
25. Lew Zeiger, director general în Ministerul economiei.
26. Doctor Zeider, jurisconsult al Ministerului de externe.
27. Silviu Brucan, alias Bruekker, redactor șef al Scânteii, conducea întreaga campanie care viza dezamăgirea poporului în ce privea domnia comunismului și înscenata campanie antisemită din România.
28. Samoilă, alias Samuel Rubenstein, director guvernator al Scânteii.
29. Horia Liman, alias Lehman, redactor secund al Scânteii.
30. Inginerul Schnapp, director guvernator al ziarului România liberă.
31. Jean Mihai, alias Jacob Michael șef al industriei cinematografice române.
32. Alexandru Graur, alias Alter Brauer, director general al Societății Radiofonice Române.
33. Mihai Roller, necunoscut înainte de venirea sa în România din Uniunea Sovietică, președinte al Academiei Române, autorul istoriei falsificate a Românilor.
34. Profesorul Weigel, tiranul Universității din București, care conducea operația de epurare a studenților anti-comuniști.
35. Profesorul Lewin Bercovich, un alt tiran al Universității din București, care controla corpul profesoral, venit din Rusia.
36. Silviu Josifecu, alias Samson Josifovich, i-a cenzurat pe Eminescu, Alecsandri, Vlahuță de conținutul care nu se armoniza cu comunismul.
37. Joan Vinter, alias Jacob Winter, critic literar marxist al României.
38. Alexander Sencovich, Misha Levin și Sam Asriel (Serban), secretari generali ai Ligii generale a muncii.
39. Alexandra Sidorovici, soția lui Silviu Brucan, acuzatoare la Tribunalul Poporului din 1945.
40. Leonte Răutu.
41. Petru Borilă, cuscrul lui Ceaușescu, responsabil cu învăâământul politic pe țară.
                Conducători evrei erau la toate nivelele instituțiilor din țară, la Interne și Securitate: Teohari Georgescu, Nicolschi, Pantiușa, Dulbergher, Koller, Zeller, Koloman Ambruș, Moiș, Kling Zoltan, Steiner, Schnelban, Rafila etc. și mulși necunoscuți ascunși sub nume românești.
               De ce să-ți ascunzi adevărata identitate? Scopul lor? Guvernarea mondială, pe care acum n-o mai ascund, pe care o prezintă ca pe supremul bine, și înjugarea tuturor neamurilor la carul talmudic al lui Israel, care prevede distrugerea credinței creștine și a ființei și conștiinței naționale.
                Un singur neam are dreptul la demnitate spirituală și nașională: evreii khazari. Celelalte neamuri trebuie aduse la condiția animalului de muncă, prin spălarea creierului de toate valorile creștine, ștergându-se mai ales obiectul adorației - Hristos - socotit ca un impostor. Și pentru ca neamurile să aibă obiect de adorație, s-a beatificat răul, personificat în Iuda Iscarioteanul, victima inocentă a Galileanului. Trădarea, delațiunea, orice patimă, devenită virtute și condiție de viață pentru goimi.
                Astfel, se instituie religia libertății individului în rău, a anarhiei morale și sociale ce trebuie să domnească peste neamuri, sub masca drepturilor omului. Unde se poate realiza acest stadiu, întâi prin aservirea conducătorilor respectivului neam (ca în SUA și în statele din apusul Europei), procesul de pervertire a maselor e o problemă de timp (o generație, două)."...


Virgil Maxim - Imn pentru crucea purtată

luni, 3 septembrie 2012