joi, 20 septembrie 2012

E CLAR!

După ce au masacrat elita neamului românesc, vârsta necontând pentru ei (au arestat deopotrivă elevi, sutdenți, oameni în toată firea și bătrâni), vrășmașii neamului românesc dau încă o lovitură cruntă acestui neam greu încercat:

Curtea Supremă a motivat într-o decizie definitivă de ce membrii Mişcării Legionare, care au făcut închisoare în perioada comunistă, nu vor primi daune morale. De asemenea, condamnările date de instanţele comuniste, în cazul legionarilor, nu au un caracter politic.

Bunul Dumnezeu să se milostivească de noi, pentru că este singurul care ne mai poate apăra, de acum înainte!

marți, 11 septembrie 2012

Lecția de istorie

"..., în secolele XV-XVI, apare un nou popor evreu - care nu are nimic în comun din punct de vedere biologic cu poporul semit, fugit din Palestina la anul 70 d. Hr. - khazarii, un trib turco-mongol din regiunea cuprinsă între Marea Neagră și Marea Caspică.
                Aceștia, prin secolul al VIII-lea, sunt puși în situația să opteze pentru una din credințe: musulmană sau creștină. Pentru a nu deveni victime ale conflictului dintre creștini și mahomedani, conducătorii khazari adoptă mozaismul pentru poporul lor. La anul 741, Bulan, conducătorul tribului khazar, adoptă mozaismul ca religie oficială. Astfel, asiaticii khazari, devin evrei prin religie, preluând învățătura iudaică, cu accent special pe ideea poporului ales care trebuie să stăpânească lumea. Sub țarii Rusiei stăpânirea îi înghite și pe ei, odata cu panslavismul, dar se infiltrează încet-încet până în apusul Europei. În Germania, Franța, Austria, Anglia, vin în contact cu organizațiile masonice (descendente din ordinul templierilor), pe care ajung să și le subordoneze și la adăpostul cărora încep acțiunea de destabilizare și descompunere a statelor și spiritualității creștine.
                În timp ce evreii sefarzi (semiți) se risipeau, asimilându-se, evreii khazari (aschenazi) reîmprospătau Legea Deuteronomului în înțeles talmudic, investindu-se cu dreptul de autoritate levitica (slujitori ai templului) ți reactualizând situația istorică din timpul ocupației Palestinei sub Iosua Navi, arogându-ți dreptul de a dispune și astăzi, dupa 2500 de ani, de aceeași investitură dată numai pentru acea acțiune lui Moise și lui Iosua, de a distruge neamurile păcătoase, care acum, pentru ei, sunt cele creștine.
                Pentru ca acțiunea lor să-și poată atinge scopul, se reorganizează într-o formă suprastatală, cahalul, stat în stat, cu legile lui, cu guvern particular, specific iudaic, cu relații bazate pe legi talmudice (între membrii comunității lor relații morale, iar față de orice neam și orice religie, fiindu-le permis, pentru a-și atinge scopurile, orice mijloc, cel mai imoral fiind cel mai bun).
                Câștigă prin viclenie, corupere, șantaj, minciună, dezinformare, elementele capabile ale neamurilor în mijlocul cărora trăiesc, ajung subtil în fruntea bucatelor parazitând neamurile creștine, plângând de formă zidurile Ierusalimului dărâmat. Canaanul lor este acum lumea întreagă, pe care vor să o stăpânească. Iată-ne sub amenințarea dominației talmudico-khazare. Toate patimile Asiei s-au amplificat și exacerbat sub ideea aleșilor lui Iahve, khazarii, care și-au descoperit vocația de sioniști: refacerea imperiului davidic.
                Infiltrați în ultimele două veacuri, prin cutezanță și obrăznicie, prin șantaj și corupere, prin insinuare perfidă, în toate compartimentele vieții publice: în cultură, în economie și comerț, în viața spirituală și morală (îmbrăcând chipul îngerului de lumină), dând tonul prin mass-media, pe care au ajuns s-o controleze, realizând așa-zisa opinie publică (opinia lor este atribuită publicului), infiltrându-se în armată și poliție, în politică și mai ales în serviciile secrete și în diplomația tuturor statelor, în toate societățile și asociațiile "umanitare", prezidate de formă de servanții lor goimi, organizați în francmasonerii, dețin astăzi, în toate statele lumii în calitate de consilieri, pârghiile care mișcă masele de goimi, după bunul lor plac.
                Este știut astazi și recunoscut chiar de ei, ca un triumf, că în compoziția fiecărui guvern, din orice țară, intră sau ies, cei indicați de ei. De la 50% până la 90%, în statele socialiste (comuniste) membrii guvernului erau chiar evrei khazari.
                Pentru exemplificare, dăm numele celor 41 de conducători evrei din Guvernul Republicii Populare Române, începând cu anul 1945, miniștri și înalți demnitari în funcții cheie ale statului:
1. Ana Pauker, alias Anna Rabinsohn, ministru de externe și agenta nr.1 a Moscovei la București.
2. Ilka Wasserman, reală directoare a Ministerului de Externe.
3. Joseph Kishinevski, alias Jacob Broitman, vice-președinte al Consiliului de miniștri și membru al CC.
4. Teohari Georgescu, alias Burah Tescovici, ministru de interne.
5. Lothar Rădăceanu, alias Lothar Wuertzel, ministru.
6. Miron Constantinescu, alias Mehr Kohn, originar din Galați, ministru al minelor și membru în CC.
7. Moises Haupt, general, comandant militar al Capitalei.
8. Laurian Zamfir, alias Laurian Rechler, general, șef al securității, originar din Brăila.
9. Heinz Gutman, șef al Serviciului Secret Civil.
10. William Suder, șef al contraspionajului.
11. Colonel Roman, alias Roman Walter, tatăl lui Petre Roman, șef al Serviciului de educație, cultură și propagandă al Armatei.
12. Alexandru Moghioroș, din Ungaria, ministru al naționalităților.
13. Alexandru Badan, alias Alexander Braunstein, șef al comisiei de control al străinilor.
14. Maior Lewin, fost ofițer în armata roșie, șef al Cenzurii presei.
15. Colonel Holban, alias Moscovich, șef al securității la București.
16. George Silviu, alias Gersch Gollinger secretar general în Ministerul de Interne.
17. Erwin Voiculescu, alias Erwin Weinberg, șef al departamentului pentru pașapoarte în Ministerul de Externe.
18. Stupineanu, alias Stappnau, șef al spionajului economic.
19. Emmerick Stoffel, din Ungaria, ambasadorul României în Elveția.
20. Harry Făinaru, alias Hersch Feiner, șef de legație în ambasada din Statele Unite.
21. Ida Szilagy, prietena a lui Ana Pauker, reala conducătoare a ambasadei din Londra.
22. N. Lăzărescu, alias Burach Lazarovich, însărcinat de afaceri al României la Paris.
23. Simon Oieru, alias Schaeffer, subsecretar de stat.
24. Liuba Kishinevski, alias Liuba Broitman, președintă a femeilor Române antifasciste.
25. Lew Zeiger, director general în Ministerul economiei.
26. Doctor Zeider, jurisconsult al Ministerului de externe.
27. Silviu Brucan, alias Bruekker, redactor șef al Scânteii, conducea întreaga campanie care viza dezamăgirea poporului în ce privea domnia comunismului și înscenata campanie antisemită din România.
28. Samoilă, alias Samuel Rubenstein, director guvernator al Scânteii.
29. Horia Liman, alias Lehman, redactor secund al Scânteii.
30. Inginerul Schnapp, director guvernator al ziarului România liberă.
31. Jean Mihai, alias Jacob Michael șef al industriei cinematografice române.
32. Alexandru Graur, alias Alter Brauer, director general al Societății Radiofonice Române.
33. Mihai Roller, necunoscut înainte de venirea sa în România din Uniunea Sovietică, președinte al Academiei Române, autorul istoriei falsificate a Românilor.
34. Profesorul Weigel, tiranul Universității din București, care conducea operația de epurare a studenților anti-comuniști.
35. Profesorul Lewin Bercovich, un alt tiran al Universității din București, care controla corpul profesoral, venit din Rusia.
36. Silviu Josifecu, alias Samson Josifovich, i-a cenzurat pe Eminescu, Alecsandri, Vlahuță de conținutul care nu se armoniza cu comunismul.
37. Joan Vinter, alias Jacob Winter, critic literar marxist al României.
38. Alexander Sencovich, Misha Levin și Sam Asriel (Serban), secretari generali ai Ligii generale a muncii.
39. Alexandra Sidorovici, soția lui Silviu Brucan, acuzatoare la Tribunalul Poporului din 1945.
40. Leonte Răutu.
41. Petru Borilă, cuscrul lui Ceaușescu, responsabil cu învăâământul politic pe țară.
                Conducători evrei erau la toate nivelele instituțiilor din țară, la Interne și Securitate: Teohari Georgescu, Nicolschi, Pantiușa, Dulbergher, Koller, Zeller, Koloman Ambruș, Moiș, Kling Zoltan, Steiner, Schnelban, Rafila etc. și mulși necunoscuți ascunși sub nume românești.
               De ce să-ți ascunzi adevărata identitate? Scopul lor? Guvernarea mondială, pe care acum n-o mai ascund, pe care o prezintă ca pe supremul bine, și înjugarea tuturor neamurilor la carul talmudic al lui Israel, care prevede distrugerea credinței creștine și a ființei și conștiinței naționale.
                Un singur neam are dreptul la demnitate spirituală și nașională: evreii khazari. Celelalte neamuri trebuie aduse la condiția animalului de muncă, prin spălarea creierului de toate valorile creștine, ștergându-se mai ales obiectul adorației - Hristos - socotit ca un impostor. Și pentru ca neamurile să aibă obiect de adorație, s-a beatificat răul, personificat în Iuda Iscarioteanul, victima inocentă a Galileanului. Trădarea, delațiunea, orice patimă, devenită virtute și condiție de viață pentru goimi.
                Astfel, se instituie religia libertății individului în rău, a anarhiei morale și sociale ce trebuie să domnească peste neamuri, sub masca drepturilor omului. Unde se poate realiza acest stadiu, întâi prin aservirea conducătorilor respectivului neam (ca în SUA și în statele din apusul Europei), procesul de pervertire a maselor e o problemă de timp (o generație, două)."...


Virgil Maxim - Imn pentru crucea purtată

luni, 3 septembrie 2012

marți, 7 august 2012

Clubul Rotary -o ramură a masoneriei- și-a făcut cuib în Biserica Ortodoxă din România!


Clubul Rotary -o ramură a masoneriei- și-a făcut cuib în Biserica Ortodoxă din România!


“Parlamentul României are 90% din membri masoni” (Dan Amadeo Lăzărescu).Templul provizoriu al masonilor e clădirea Parlamentului!
Guvernul României dă Masoneriei statutul de institutie de utilitate publică! La primul convent al Masoneriei, presa si publicul beneficiar n-au avut acces!
Presedintele României apare in prefata cărtii “Misterele templului masonic”, arătând meritele Masoneriei tocmai acum când Masoneria isi caută o clădire pentru templu;
Patriarhia Ortodoxă instalează in curtea sa statuia lui Ioan Cuza, masonul care a secularizat averile mânăstiresti si de la care incoace, Statul n-a mai iubit Biserica.
Ce urmează?!
Mănăstirea Cetățuia din Iași a fost renovată de Clubul Rotary
Cei care sunteți din Iași sau care ați mers în pelerinaj la mănăstirea Cetățuia, situată pe una din colinele ce înconjoară orașul, ați putut vedea la intrare, pe zidul din partea dreaptă a porții, o placă ce atestă faptul că mănăstirea a fost renovată cu fonduri de la Clubul masonic Rotary. Dacă Mitropolia Moldovei și Bucovinei este străină de acest lucru, rugăm să ia act de această spurcare a mănăstirii lui Hristos și să îndepărteze acea inscripție. Ba mai mult să înapoieze banii murdari ai masonilor, facând public faptul că Biserica lui Hristos nu are nevoie de banii jertfiți satanei de către forțele oculte. Este foarte necesară această delimitare pentru a ne situa pe o poziție ortodoxă, iar nu antihristică.
(Întrucât informația ne-a parvenit prin telefon, rugăm pe cineva din zonă să ne trimită și o fotografie).
Decanul facultatii de teologie de la Cluj, membru al Clubului Rotary
Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă (foto), decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și preşedinte al Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” a intrat în masonerie, mai precis în Clubul Rotary Cluj-Napoca Cetățuie, fiind ales membru de onoare.
Considerăm că statutul de membru într-un club masonic este diametral opus cu funcția de decan al unei facultăți ortodoxe, știind faptul că masoneria a fost anatematizată de Sinodul BOR în anul 1937, hotărâre valabilă până la sfârșitul veacurilor. Acest profesor nu mai poate fi garantul propovăduirii Evangheliei lui Hristos în cadrul Facultății de Teologie din Cluj, cât timp face parte dintr-o organizație ale cărei principii sunt anti-Biserică, anti-Ortodoxie, dar sunt pro-ecumenism, pro-globalizare.
Facem un apel către Mitropolia Clujului să rezolve această situație din cadrul Facultății de Teologie din Cluj, făcând publică decizia luată. Clujeni ortodocși, vă rugăm, să reamintiți ierarhului locului această problemă, în caz că se trece cu vederea.
Pe lângă faptul că acest club bântuie prin unele mănăstiri, este știut că deține controlul unor orașe întregi din România și puteți verifica acest lucru observând la intrarea în anumite orașe sigla Rotary – roata dințată.
Alte cazuri ale implicării Clubului Rotary în Biserică vă rugăm să ne semnalați dvs.
Mai jos aflați ceea ce nu știați despre Clubul Rotary:
Există locuri în care factorii de decizie din politică, afaceri, educaţie şi sănătate se întâlnesc departe de ochii „profanilor”, stabilesc alianţe de culise şi dau verdicte care sunt în defavoarea a milioane de oameni. Rotary este una din grupările reprezentative pentru aceste cluburi elitiste, care funcţionează după reguli şi principii identice cu cele ale francmasoneriei.
Clubul Rotary a fost fondat de un mason
Rotary a fost fondat în 1905, la Chicago, de avocatul francmason Paul P. Harris. La prima întâlnire au participat doar patru persoane: Harris, inginerul minier Gustave Loehr (despre care se ştie cu certitudine că era şi el francmason), negustorul de cărbuni Silvester Schiele şi croitorul Hiram Shorey. Loehr şi Shorey s-au retras la scurtă vreme de la aceste întâlniri, astfel că Rotary, la acea vreme nici măcar nu se putea numi club, fiind alcătuit din doar două persoane.
Acest început dezastruos contrastează izbitor cu rapida răspândire pe care Rotary o cunoaşte de la un moment dat încolo şi care se datorează, fără îndoială, intervenţiei din umbră a francmasoneriei. Cum altfel ar fi fost posibil ca, în scurt timp, ceea ce începuse ca o întâlnire între doi anonimi să aibă deja anvergură naţională? În 1910 Asociaţia Naţională a Cluburilor Rotary îşi deschide prima filială în afara graniţelor SUA, în Canada, iar în următorul an ajunge şi în Europa, la Dublin. Cucerirea lumii continuă, astfel că în 1922 este prezent pe şase continente, are 20.000 de membrii şi îşi schimbă numele în Rotary International. În prezent numără la nivel mondial 1,2 milioane de membri, printre ei găsindu-se numai persoane influente cum ar fi preşedinţi sau directori de mari companii şi politicieni.
Legendele Rotary spun că numele grupării vine de la obiceiul membrilor de a-şi ţine întâlnirile săptămânale prin rotaţie, acasă sau la biroul unuia dintre ei. Cu timpul, întâlnirile au început să se ţină în hoteluri. Acest lucru face ca astăzi, în holurile celor mai mari lanţuri hoteliere din lume, cum ar fi Marriott, Hilton sau Crowne Plaza să fie plasate, chiar la recepţie, anunţuri privind ziua şi ora când se ţine întâlnirea Rotary. De altfel, proprietarii şi managerii acestor hoteluri fac parte din club, iar impunerea pe piaţă a respectivelor hoteluri se datorează în mare parte afilierii acestora la Rotary.
Cercul închis al „Elitei” masonice
Rotarienii au ritualuri şi reguli interne asemănătoare cu masoneria. Sunt o organizaţie la fel de închisă şi de secretoasă ca şi aceasta. La intrare se face o selecţie atentă: sunt invitaţi să facă parte din club fie cei care ajung să fie indispensabili proiectelor rotariene, fie tinerii care provin din familii de rotarieni şi sunt apoi propulsaţi în poziţii cheie în lumea afacerilor şi politicii. Ca şi în masonerie, este nevoie deci de o invitaţie din partea cuiva din interior. În Rotary lucrurile sunt încă şi mai stricte, fiind nevoie obligatoriu nu de unul, ci de doi garanţi interni, numiţi „naşi”.
Pe lângă aceste similitudini există şi alte aspecte care demonstrează că Rotary şi masoneria sunt doar două faţete ale aceleaşi puteri globale. Până în 1933 cluburile Rotary nu acceptau în rândurile lor decât masoni. Ulterior s-a renunţat la aceasta regulă, însă şi astăzi mulţi din membrii Rotary semnează condica şi în lojile masonice.
O organizaţie satanică cu aceleaşi concepte ca şi masoneria
În aceste condiţii, afirmaţia făcută în revista de afaceri, Bussiness Magazin de Dragoş Niţulescu, care conducea Rotary România în 2006 este doar o poveste bună de adormit copiii: „Nu avem nicio legătură cu masoneria. Dovada cea mai bună este că printre membrii noştri se află şi reprezentanţi ai clerului. Or, se ştie că preoţii şi masonii nu stau în acelaşi loc.“
Acele vremuri sunt de mult apuse. Este adevărat că în 1928 mai mulţi episcopi spanioli au declarat că Rotary „nu este altceva decât o organizaţie satanică cu acelaşi fond şi concepte ca şi masoneria. Conform documentelor pe care le deţinem, Rotary este o organizaţie suspectă şi trebuie să fie considerată la fel de groaznică şi de perversă ca şi masoneria.” Dar la fel de adevărat este şi faptul că, de atunci, tot mai multe feţe bisericeşti au ajuns să deţină funcţii importante în Biserică tocmai datorită apartenenţei lor la masonerie. Am asistat chiar în România la alegerea unui patriarh mason cu sprijinul unor masoni notorii, care făceau parte din Colegiul bisericesc (Sorin Frunză Verde şi Constantin Bălăceanu Stolnici sunt doar două exemple în acest sens).
Un istoric rotarian confirmă strânsele legături ale clubului Rotary cu masoneria
Legăturile strânse dintre masonerie şi Rotary sunt şi mai evidente dacă analizăm situaţia din Marea Lojă a Angliei (United Grand Lodge of England – UGLE), numită de masoni şi loja mamă a lumii, întrucât este organizaţia reprezentativă la nivel mondial. La nivelul UGLE există mai multe loji Rotary.
Poate cea mai cunoscută şi mai veche a fost constituită în 1920. Aceasta are ca simbol cercul Rotary care înconjoară un compas şi litera G, simbolul francmasoneriei. Într-o scrisoare, unul din fondatori, Charles Dewey precizează că toţi cei înscrişi în Rotarian Lodge no. 4195 făceau parte din London Rotary Club care, la acea vreme, avea 300 de membri. Astăzi loja îşi ţine întâlnirile chiar în Freemasons Hall din Londra, sediul Marii Loji a Angliei (UGLE). În cadrul acesteia mai există încă şapte loje Rotary. Două dintre ele au fost constituite la începutul secolului XX: Nottingham Rotary Lodge No.3941 şi North Notts Rotary Lodge No. 8998. Lor li se adaugă altele cinci, apărute în ultimii douăzeci de ani: Rotary Lodge of Suffolk No. 9306, East Lancashire Rotary Lodge No. 9359, Rotary Lodge of Norfolk No. 9367, Rotarian Lodge of Hong Kong No. 9378 şi Rotary Lodge of Hampshire No. 9389.
Istoricul Wolfgang Ziegler, care este totodată şi membru Rotary, demonstrează că există strânse legături între Rotary şi francmasonerie. „Legăturile dintre Rotary şi masonerie sunt vechi şi nu trebuie privite cu suspiciune, susţine el. În unele ţări est europene noile cluburi Rotary sunt chiar domeniul exclusiv al francmasonilor. În orice caz, existenţa medaliilor pe care apare roata Rotary alături de simboluri masonice arată că legăturile sunt încă puternice şi astăzi”.
Programul Rotary Polio Plus, o ameninţare la adresa generaţiilor viitoare
După ce mii de copii au fost vaccinaţi împotriva hepatitei B pe banii clubului masonic Rotary, România a ajuns să fie ţara cu cel mai mare număr de copii bolnavi de SIDA. În 1997, jumătate din copiii bolnavi de SIDA din întreaga lume erau din România. Acesta este doar unul dintre efectele acţiunilor „umanitare” ale Rotary. Programul Polio Plus este un alt exemplu cutremurător.
În 1985, Rotary anunţa întregii lumi că va eradica virusul poliomielitei până în anul 2000. După ce clubul a cheltuit, conform propriilor declaraţii, peste o jumătate de miliard de dolari şi a injectat peste 2 miliarde de copii, virusul poliomielitei continuă să existe. În urma specialiştilor Rotary au rămas zeci de mii de morţi sau de infirmi care s-au îmbolnăvit de poliomielită, leucemie sau cancer după ce li s-a administrat vaccinul.
Numărul impresionant de victime i-a obligat pe cei de la „Alianţa pentru vaccinuri” să admită existenţa unor riscuri ale vaccinului antipolio. Cu toate acestea, oficialităţile nu fac nimic pentru a stopa această campanie ucigaşă. De ce? Pentru că membrii Rotary, care în viaţa „profană” ocupă poziţii importante în instituţiile medicale naţionale sau internaţionale şi chiar în guvernele unor ţări în care se organizează astfel de campanii, nu vor lua niciodată o decizie neconformă cu politica clubului. Aşa că genocidul continuă. Într-un discurs ţinut la Convenţia Internaţională a Rotary din 2006 de la Copenhaga, Bruce Cohick susţine că trebuie înteţite eforturile de vaccinare în Nigeria, Afghanistan, Pakistan şi India şi promite în numele Rotary că virusul va fi eliminat fără îndoială cel mai târziu până în 2008. O nouă gogoaşă.
Vaccinul antipolio, o armă importantă în demersul masoneriei de a reduce populaţia globului
Vaccinul polio a fost descoperit în 1953 de dr. Albert Sabin şi de atunci poartă acest nume. În 1960 s-a descoperit că este făcut din celule prelevate din rinichii de maimuţă care conţin virusul SV40. Experimentele de laborator realizate de mai mulţi cercetători, printre care Bernice Eddy au arătat că acest virus este strâns legat de apariţia leucemiei şi a cancerului. Mai mult chiar, SV40 odată pătruns în organism se transmite pe cale genetică de la părinţi la copii. Până în 1996, zeci de cercetări au demonstrat legătura dintre prezenţa virusului SV40 şi cancerul osos şi cerebral, boli a căror incidenţă a crescut în mod inexplicabil (dacă nu luăm în considerare campaniile de vaccinare de genul Polio Plus) cu 30% în ultimii 20 de ani.
În loc să fie stopat progamul Polio Plus care răspândea acest virus, au fost stopaţi, discreditaţi, marginalizaţi şi persecutaţi exact cei care i-au demonstrat periculozitatea. Întrebat de ce s-a procedat aşa, dr. Sabin a dat un răspuns demn de doctorul nazist Mengele: „Nu cred că este cazul să panicăm publicul. Până la urmă, ce mare lucru, copiii voştri sunt injectaţi cu un virus al cancerului, atâta tot!”
Dr. Raymond Obomsawin, analist la Agenţia canadiană pentru dezvoltare internaţională (CIDA) a realizat un studiu asupra proiectelor de imunizare întreprinse de Unicef împreună cu Rotary în Thailanda, la începutul anilor ’90. Raportul său arată că aşa cum pojarul nu a dispărut din Europa în anii ’40-’50 datorită vaccinurilor, nici poliomielita nu va dispare în urma acestor campanii de imunizare. Tot el arată că poliomielita este departe de a fi cea mai frecventă şi mai gravă problemă de sănătate cu care se pot confrunta copiii. Poziţia oficială a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) este că riscul cel mai mare de a se îmbolnăvi de poliomielită îl întâmpină copiii malnutriţi şi de aceea ei trebuie imunizaţi în primul rând. Ori toate cercetările au demonstrat că vaccinul nu trebuie administrat în caz de malnutriţie, pentru că pune în pericol viaţa copilului. Dr. Archie Kalokerinos arată: „nu poţi să imunizezi copiii bolnavi sau malnutriţi şi să zici că ai rezolvat problema. Vei omorî mai mulţi decât ar fi murit în mod natural din cauza virusului”.
Însă pentru rotarieni vaccinurile sunt mai „profitabile”, din punct de vedere al costurilor, decât hrănirea şi crearea de condiţii de viaţă prielnice pentru aceşti copii. În fond, companiile pe care le conduc majoritatea dintre ei sunt chiar cele care contribuie la sărăcirea ţărilor în care trăiesc aceşti copii.
de Mihaela Gheorghiu

luni, 16 iulie 2012

De ce nu vă vedeți !?!...

                Mai dragă domnilor așa-zis politicieni, aveți (unii intre domniile voastre) niște figuri plăcute... Chiar îmi place, uneori, să mă uit la tembelizor (așa îl consider eu și o bună parte din anturajul meu...), să vă mai văd. Imi plac chipurile calme pe care le afișați, îmi plac ochelarii trași, așa, pe vârful nasului pentru a vă putea uita dojenitor, prin camera video, direct în ochii mei. În acel moment aproape că mi se face rușine că-mi mai vin vorbe spurcate la gură, aș vrea să pot plânge pentru faptul că încrederea mea în clasa politică (?) din România a dispărut... Las ochii în jos plin de regrete și...se întâmplă ceva... Legătura magică este ruptă, fluxul gândirii personale se reia și încep să revăd, pe fondul motivului covorului din sufragerie, circul pe care îl faceți, împreună cu mass-media aservită unuia sau altuia.
                Domnilor, apăreți la TV cu acele figuri savante, pentru a-i demonstra poporului cât de tembel este! Ce muncă titanică depuneți pentru bunăstarea românilor și prosperitatea patriei. Și poporul, acea fiară pe care vă chinuiți să o păstoriți cu dăruirea fantastică ce vă caracterizează, nu pierde nici un prilej de a sări la gâtul vostru... Halal popor!...Nu vă merită!
                Din fericire, poporul român, cu toate eforturile disperate pe care le depuneți, nu-și va pierde bunul simț (chiar dacă, într-o bună măsură a reușit să-l îngroape haosul in care l-ați aruncat de vreo 70 de ani, ca sa ne rezumăm doar la atât...) cel puțin în timpul vieții voastre... Reușiți, cumva, să faceți niște declarații, pe care să le contraziceți când situația o cere... Dacă ar fi doar exemplul mult iubitului tovarăș Iliescu, măcar s-ar putea spune că de la un bolșevic convins n-ai ce cere... (Să-i dea Dumnezeu viață lungă, poate apucă să plătească câte ceva încă de pe lumea asta...). Dar nu vă mai vedeți!... Nu vă mai ajung toate funcțiile și beneficiile și afacerile și furturile și tâmpeniile pe care le spuneți și le faceți! Ați ajuns la stadiul la care vă credeți niște dumnezei care pot schimba lumea numai cu un clipit, dar nu este așa! Sunteți oameni, ca toți oamenii! Domnilor, vă rog frumos mai uitați-vă într-o oglindă și la chipul vostru și la ce exprimă el...Aveți ochii răi, aveți fețele buhăite, schimonosite de rautate! Ce rău v-a facut neamul și țara asta? Nici un rău! Asta e problema voastră, de fapt...nu vă mai vedeți!

P.S.: Domnul Iliescu, când era sus, pe cladirea guvernului a chemat minerii să apere capitala de hoardele de golani și nespălați, de "elementele fasciste și chiar drogate" care demonstrau (pașnic, dealtfel...) în Piața Universității. Ulterior a negat cu vehemență acest lucru!
duminică, 24 iunie 2012

Aripioară sau picior...


          Puii de o luna sunt buni de taiat, gainile, la 2 luni fac deja oua. Vacile dau cate 45, uneori chiar 90 de litri de lapte pe zi. Scroafele fata cate 20 de purcei, pe banda rulanta.
                Iar noi savuram produsul finit: pe cat de gustos, pe atat de periculos.
           Suntem ceea ce mancam. Am invatat ce sunt E-urile, ce e fast-food-ul si ce sunt pesticidele. Si, in ciuda eforturilor - uneori disperate - de a gasi mancare "sanatoasa", industria mancarii ne tine in bezna: cine mai merge azi cu gradinita sa viziteze fabrica de ciocolata, depozitul de E-uri sau macar ferma de pui. Fiindca productia de mancare a devenit un secret urat.
                Si atunci, ce mai mancam? Unii evita aripile de pui - ca acolo se strang hormonii. Altii sunt adeptii aripilor in defavoarea pulpelor. Ba vita e mai periculoasa, ba ouale sau ceafa de porc. Poporul pare sa fi declarat razboi mai ales pasaretului, fiindca legenda urbana spune clar: puiul e injectat cu hormoni de crestere. Iar unii vanzatorii folosesc mitul hormonilor de crestere in marketing.
                Adevarul e ca in Europa injectarea animalelor de carne cu hormoni de crestere este interzisa inca din anii '80. Este insa folosita cu succes in America.
            Dar importurile de carne injectata cu hormoni sunt azi interzise. La Institutul de Sanatate Publica Veterinara, chimistii controleaza periodic mostrele de muschi, ficat, tiroida, urina ale animalelor si de furaje. Nu lapte, nu oua. Asta-i regula europeana.
               Hormonii sunt substante bio-chimice, care transmit informatii de la un ogran sau tesut la altul. Le secreta glandele endocrine din corp. Prin sange ajung la organe, pe care le trezesc si le pun in miscare: pe langa cei de crestere, mai sunt hormonii sexuali, cei ai fricii, ai foamei, ai satietatii, ba chiar ai imunitatii. Hormonii au fost descoperiti abia acum 100 de ani. Cei sintetici sunt niste pulberi.
            Rezultatul e clar, de fiecare data: nici urma de hormon de crestere in mancarea noastra.
                 Evident, fiindca agribusiness-ul a gasit alte resurse anabolizante - adica alte metode pentru a transforma rapid nutretul in carne. Puii sunt in primul rand proiectati genetic sa produca. Ingrasati fortat, cu furaje special proiectate pentru fiecare rasa, puii cresc ca pasionatii de fast-food.
                Sa convertesti cat mai putin nutret, in cat mai multa carne: de aceea s-a si inventat furajul concentrat, se mananca pana la ultimul strop - puii nu fac risipa ca-n batatura. Fara acesti aditivi nici nu se poate in fermele moderne. Puii devin canibali: isi ciugulesc colegii de cusca, isi smulg chiar propriile pene in cautarea acestor substante, pe care le-ar gasi fara probleme intr-o curte cu pamant, iarba si lumina. Aditivii sunt permisi si in hrana pasarilor eco - chimistii n-au gasit inca alta solutie la fel de ieftina. Efectul asupra omului - putin studiat: un studiu american, care leaga excesul de metionina de arteroscleroza, dar e contrazis de alte studii care spun ca substanta e eliminata prin urina.
              La fel probabil se elimina si coccidiostaticul - antibioticul impotriva parazitilor intestinali. Si in mijlocul etichetei, troneaza discret OMG - prescurtarea pentru organism modificat genetic.
            Chiar nu sunt hormoni, si totusi, sunt agenti de crestere fortata, care declanseaza in animale, productia proprie de hormoni. Producatorul nu incalca nici o lege - toate substantele sunt permise in UE.
               Pentru ca sunt atrasi de rosu, chimistii au proiectat pentru curcani granule cu colorant special - ca sa manance mai mult. Iar puiul de curcan e si el proiectat special.
              Daca e indopat bine cu toate grasimile si vitaminele de pe eticheta - care se incheie glorios cu un minuscul GMO. Prescurtarea engleza pentru organisme modificate genetic, se impaca de minune cu marele BIO de pe sac?! Apoi, producatorul recomanda sa nu-i mai dai furajul vreme de cinci zile, inainte de taiere, si nimic din ce-a mancat pasaretul nu iti va face rau.
                Chimia a evoluat intr-atat, incat daca vrei oua bogate in faimosul Omega 3, n-ai decat sa le dai ouatoarelor sa manance Omega3.
              Unii cercetatori spun ca grasimea animalelor furajate intensiv, cu aditivi, si-a schimbat compozitia: produce in exces hormoni care deregleaza sistemul imunitar. Se cheama eicosanoide: acesti hormoni se acumuleaza in special in pielita.
             Hormonii imunitatii in exces dau corpului uman informatii gresite, nu mai stie sa se apere nici de acnee, nici de boli cardio, nici de cancer, nici de obezitate. Si totusi, fara furaje concentrate, nu se poate. Domnul Petcu, medic veterinar si fermier respectabil, recunoaste ca daca si-ar hrani vitele natural, ar lucra in pierdere. Solutia? Concentrate! Cum altfel sa produca o singura vaca 45 de litri de lapte in fiecare zi.
                Furajarea cu resturi animale era o regula in toata lumea. Pana in anii '80 cand a murit prima vaca, in chinuri, dupa ce mancase resturi de oi bolnave. Au murit sute de mii de vaci. In 1996 s-a admis oficial ca boala vacii nebune a omorat si oameni. Dar oricat de interzisa si de verificata ar fi proteina animala in furaje, industria carnii nu se abtine de la grozavii: anul trecut, guvernul Marii Britanii a descoperit la restaurant pui cu extracte proteice din carne de porc si vita injectate, ca puiul sa retina mai multa apa si sa traga la cantar. Ca sa afle asta, britanicii au facut analize ADN. La noi nu se fac.
             Si azi, ca faina de peste e de vanzare la tot pasul, chiar pe internet. Organismele modificate genetic de care ne tot ferim, sunt peste tot.
          Agricultura s-a "chimizat" de-a binelea. Iar epidemia obezitatii e strans legata de componenta grasimii pe care o mancam, care deregleaza hormonii sexuali ai omului, feminini si masculini.
                 In ferme e necesara si permisa injectia cu hormoni sexuali din clasa steroizilor.
              Iar la scroafe merg si injectiile cu hormoni care stimuleaza "cresterea numarului de pui, la cuib". Asa au ajuns purcitele de ferma sa fete cate 20 de pui deodata.
              Purceii furajati modern fac 100 de kilograme in 6 luni, nu intr-un an, cat ar fi normal. Vitele de ferma nu vad in viata lor taur. Dupa injectia hormonala urmeaza insamantarea cu pistolul. Vitelul fatat e adesea prea mare, iar vita are nevoie de alte injectii, ca sa-si revina. Vitelul nu suge nimic de la vaca - primeste lapte praf - ca sa nu strice productia.
         Pe langa toate astea, hormonii de crestere chiar apar natural in nutreturi - daca mucegaiesc - fiindca in mucegai se produc micotoxine, ciuperci microscopice care la randul lor produc substante cu efect hormonal de crestere.
                Iar micotoxinele acestea mai au o calitate - se transmit in carne, lapte, oua - nu dispar prin fierbere si sunt cancerigene, afecteaza sistemul nevros, produc malformatii si au efect hormonal si la om. Dealtfel, si celelalte medicamente si aditivi se regasesc in carne sau in lapte, nimeni nu neaga - dar in cantitati mici si admise - deci, nu trebuie analizate.

luni, 4 iunie 2012

Să-mi faci pachețelul mai mare, mami, te rog!


                Iată că, după cum era de așteptat, pe fondul crizei care se adâncește zi de zi, marii gânditori strategici ai lumii vin cu soluții din ce în ce mai șugubețe. Astfel, Robert Benmosche, un evreu ajuns cu totul și cu totul întâmplător la conducerea AIG, propune ridicarea vârstei de pensie spre 70, 80 ani. Astfel,   pensiile se vor încadra în buget. 

Seful AIG: Varsta de pensionare trebuie sa urce la 70-80 de ani!
Robert Benmosche                                                     sursa foto:Finantistii

                ”Lumea va munci mai mult, ridicând povara de pe tineret", declară directorul AIG, citat de Bloomberg. Urmare a ipotezei pe care domnul Benmosche o avansează cu nonșalanță, ar putea fi faptul de a ne dispărea bunicii. Lipsiți de un sprijin important - uneori - în creșterea copiilor, părinții vor fi nevoiți să apeleze la soluții care îi vor îndepărta tot mai mult de ceea ce înțelegem încă, în momentul de față, ca fiind o familie normală. Așa vor apărea bonele multilateral dezvoltate, capabile să ofere copilului activități din cele mai diverse, creșe/grădinițe pe termen lung etc. Toate însă, lipsind copilul de căldura unui cămin, de dragostea părinților naturali sau a bunicilor. Bineînțeles, statul va înțelege rapid dificultățile familiei și va înființa diverse instituții cu rolul de a degreva părinții de sarcina grea a creșterii copiilor. Într-o asemenea situație, practic, educația nu va mai fi făcută de către părinți, din cauza lipsei de comunicare adecvată, în cadrul familiei. Astfel, statul va putea dirija direcția educației în sensul dorit. Ca o exagerare (oare?) m-aș putea gândi chiar la eliminarea informațiilor inutile (istorie, geografie, muzică...) și calificarea pentru domeniul dorit, chiar din timpul școlii...
                Pe de altă parte, ce ne facem cu locurile de muncă? Păi în momentul de față, avem niște sute de mii de șomeri. Adică nu sunt posturi pentru acești oameni. Ar putea veni bunul domn Benmosche cu o soluție în această direcție? Mai ales în ipoteza că rotația acestor posturi va fi mult încetinită, prin prelungirea vârstei de pensionare...
                Probabil că soluția ar fi împușcarea lor, pentru că societatea pentru care ne pregătim nu are nevoie de elemente neproductive, pentru că acești indivizi nu plătesc impozite (că nu au de unde!) iar băncile, asigurările și pensiile private nu câștigă de pe urma lor...
                Și uite-așa ajungem iar la Orwell! 


Fișier:1984-Big-Brother.jpg
                  sursa foto: Wikipedia

                Dumnezeu să ne ajute!